PT. Samudra Jaya Mandiri Medan

PT. Samudra Jaya Mandiri
Phone: 061 6643320
Alamat: Jl Krakatau 58
Kota: Medan