Balai Besar Teknik Kesehatan Yogyakarta

Balai Besar Teknik Kesehatan
Phone: 0274 7496168
Alamat: Jl Wiyoro Lor
Kota: Yogyakarta