Jamu Sahib Abdul Kudus Serbelawan

Jamu Sahib Abdul Kudus
Phone: 0622 64150
Alamat: Jl H Abdul Rahman Syihab 45-47
Kota: Serbelawan