Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Banin-Banat Sedayu

Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Banin-Banat
Alamat: Jl KH Munawar Kauman 38 Sidayu
Kota: Sedayu
Kode pos: 61153
Nomor Telepon: 031 3949173