Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sibolga

Madrasah Ibtidaiyah Negeri
Phone: 0631 395092
Alamat: Jl Sijago Jago
Kota: Sibolga