Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Gresik

Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam
Alamat: Jl KH Safi'i Manyar
Kota: Gresik
Kode pos: 61151
Nomor Telepon: 031 3955356