Masjid Al-Manar Yogyakarta

Masjid Al-Manar
Phone: 0274 419219
Alamat: Jl Bimo RT 010/34
Kota: Yogyakarta