Masjid Margorahayu Yogyakarta

Masjid Margorahayu
Phone: 0274 375059
Alamat: Jl Namburan Kidul 26 RT 013/05
Kota: Yogyakarta