PT. Nejilock Technologyndo Batam

PT. Nejilock Technologyndo
Phone: 0778 465014 - 0778 465424 - 0778 465427 - 0778 468637
Fax: 0778 465424
Alamat: Kompl Hijrah Karya Mandiri Bl C/7
Kota: Batam