Sahabat Restaurant Pekanbaru

Sahabat Restaurant
Address: Jl Riau 24, Bandar, Senapelan
City: Pekanbaru
Pos Code: 28153
Phone: 0761 29844